سلام خواهش ميكنم كتاب در مورد ريكي و مخصوصا كتاب هاله درماني با دستهاي شفا بخش رو برام ارسال كنيد خيلي خيلي بهش نياز دارم ممنون ممنون ممنون