الان این یعنی چی ؟ همه با چی موافقن ؟ چی خوبه ؟ :smiles-takbook3:
من که از اینجا چیزی سر در نیاوردم ... :smiles-takbook21: