نام کتاب:فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمه رسانا
نویسنده:اس.ام.زی
مترجم:غلامحسین سدیر عابدی
انتشارات: دانشگاه امام رضا(ع)