با سلام

لطفا منو راهنمايي كنيد كه كتاب ها يا مقالات با موضوع انواع التراسيون هاي گرانيت ها را با فرمت pdf به زبان انگليسي چگونه پيدا كنم
Altration+granite. granitoid. diorite.

و موضوع كلريتي...