گروه‌های محافظه کار مسلمان در پاکستان در واکنش به آگهی تبلیغات یک نوع شوینده ساخت آمریکا خواستار تحریم آن شده‌اند. این آگهی از تواناسازی زنان حمایت می‌کند.


در آغاز تبلیغاتی مایع رختشویی "اریل"،...