آقای رییس جمهور من به افطاری شما نخواهم آمد....
آناهیتا همتی با انتشار عکس زیر نوشت:


سلام آقای رییس جمهور
من به افطاری شما نخواهم آمد....
سفره ما مردم ایران روز به روز خالی تر میشود... بیماری...