سلام دوستان
خیلی وقته که به این موضوع فکر میکنم که چرا افراد احساس خوشبختی موقت و لحظه ای دارند
و تنها رسیدن به حس خوشبختی رو تنها در ازای رسیدن به کاری میدونند
مثلا شرکت در مهمونی، ازدواج با این...