یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک اقدام به انتشار تصویری دیده نشده از مرحوم حاج علی منتظری، پدر مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری نموده است....