فوران‌های خورشیدی هفته گذشته بالاخره به زمین رسید و نمایش زیبایی از شفق‌های قطبی را در عرض‌های جغرافیایی زمین به راه انداخت، مانند همین نمایی که دو شب پیش توسط هوگو لوهر در لیکانگساند نروژ به ثبت...