انواع روش های مهاجرت به آلمان 2017

اقامت آلمان از طریق ازدواج
ازدواج با اتباع یک کشور ، همواره یکی از روش های اخذ اقامت و تابعیت آن کشور و از شرایط مهاجرت به آلمان است. طبق قوانین ازدواج در...