تمیز کردن سرامیک
اگر بعد از تمیز کردن سرامیک احساس می کنید آنقدر تمیز نشده تنها کافی است:


مقداری سرکه و نمک را با آب مخلوط کنید و سرامیک ها را طی بکشید تا تمیز و شفاف گردند.


مقداری آب را...