برای اینکه بتوانیم رتبه و امتیاز خوبی در گوگل بگیریم وبسایت باید از سئو و بهینه سازی برخوردار باشد.در دنیای امروز سئو و وبسایت به یک علم تبدیل شده و سایتهایی که از این تکنیک بر خوردار نیستند دیگر...