با سلام:smiles-takbook26:
با عرض پوزش از تمامي كاربران و مديران محترم انجمن تك بوك بدليل بسته بودن چند مدت انجمن تك كتاب.
در اين مدت تغييراتي در انجمن و سايت داده ايم كه بزودي شاهد آن خواهيد بود...