بهترین کتابی که خوندم...
موفقیت نا محدود در 20 روز آنتونی رابینز به همه توصیه میکنم بخونن با خوندن این کتاب زندگی شون متحول میشه
در این کتاب طی 20 روز راه و روش رسیدن به هدفت رو آموزش میبینی در آخر...