سلام خانم دکتر متشکرم .لطفا مطالب علمی دیگری را نیز به اشتراک بگذارید.