من دانشچوي كامپيوتر هستم پروژه دارم بيرون برام درست ترجمه نكردند الان خودم ميخوام بعضي قسمت هاشو رو ك استادم قبول نميكنه ترجمه كنم ميشه بهم كمك كنيد و بگيد بايد چيكار كنم؟ از چه سايت يا منبعي ميتونم...