یک نکته مثبت داشت اونم اینه که اهل بیت هیچکس رو از در خونشون رد نمیکنه ولی ایا اینهمه تعارض توی عمل و ظاهر مسلمان باعث سبکی دین نیست؟