مسلماً ترجمه یکی از مهم‌ترین راه‌های تبادل فرهنگ و دانش میان ملت‌های مختلف است و در این میان کتاب‌های داستانی ترجمه‌شده می‌توانند حفره‌های میان‌فرهنگی را تاحدودی پر کنند. در اینجا با 7 کتاب برجسته و...