14. از دکمه تغییر جریان برای عوض شدن هوای داخل ماشین استفاده کنید


شاید این دکمه را خیلی از ما ها فراموش کرده باشیم که معمولا روی داشبورد ماشین ها قرار گرفته و گاهی اوقات نیز به صورت جداگانه در...