با سلام و روز به خیر
امیدوارم خوب باشید .خبرهای رسیده برای خرید هواپیما ها این روز ها باعث خوشحالی است ، بهبود و بهسازی ناوگان هوایی موجب ایجاد حس امنیت برای مسافران داخلی و تردد و استفاده بیشتر از...