گرچه تناسب اندام باعث جذابیت افراد می شود اما این به معنای جذاب نبودن افراد چاق نیست. افراد چاق هم با رعایت اصولی به سادگی می‌توانند خوش تیپ باشند البته اگر اعتماد به نفس داشته باشند. در ادامه این...