این کهن‌ترین نور در کیهان است.
این تصویر باور نکردنی، باقی‌مانده‌های گلوله‌ی آتشینی را نشان می‌دهد که 13.7 میلیارد سال پیش، جهان ما از دل آن به وجود آمد.
عکس مذکور به دانشمندان بینش تازه‌ای...