هیچ گاه فوتبال جهان چنین شب سیاهی را به خود ندیده است؛ 73 نفر در جایی کشته شدند که قرار بود، میعادگاه دوستی و صلح باشد. بی گمان می‌توان گفت، این شب، تلخ‌ترین شب فوتبال دنیاست.
تلخ‌ترین شب فوتبال...