یک محقق دانشگاه علم و فناوری میسوری سیستم بازخورد جدیدی را با هدف کنترل از راه دور ربات‌های سیار ابداع کرده است.


این مطالعه نوآورانه به ربات‌ها امکان عملکرد با نظارت حداقل را می‌دهد و ...