ساخت ترموول: اگر بخواهیم به طور کلی در مورد فرآیند ساخت ترموول صحبت کنیم در ابتدا می بایست ترموول را معرفی کنیم. ترموول شامل یک محفظه ی کاملا مقاوم در مقابل فشار خارجی می باشد که جهت محافظت از سنسور...