تهیه کننده ارشد استدیو کپکام ونکور طی اظهار نظر عجیبی عنوان در حال ساخت Dead Rising 3 را که در انحصار کنسول نسل بعد مایکروسافت میباشد را با آنچارتد 3 که مدتها پیش برای PS3 منتشر شده بود مقایسه کرد...