یکی از زیباترین آثار تاریخی استانبول هستش که حتما باید ببینین . واقعا قشنگه