درود.
کتاب تاریخ ایران باستان (نخسه فارسی) رو میخواستم ؟
اگه پی دی اف هست معرفی کنید ؟
دوستان لطفا اسم بهترین کتاب هایی که تاریخ ایران رو به صورت کامل از اول اول تا زمان یزدگرد و حمله تازیان و...