سلام.روزبخیر:باتشکر از اطلاعات مختصر ونسبتا مفید راجع به ارایه دهنده نظریه تارها یا ریسمان.این نظریه را مدتیست که طرح شده واطلاعات کمی راجع به ان میدانم ولی نمیداستم طراح تئوری یک ایرانیست.باعث...