رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی در هفته‌ پایانی سال گذشته خبر داد.
حسین اردوخانی اظهار کرد: در روزهای پایانی...