این مجموعه در 2 DVD گرد آوری شده است که بعد از خارج شدن از حالـــت فشرده حجمی در حدود 27 گیگابایت پیدا می کند.حدود 20 درصد از کتب این مجموعه به زبان فارسی بوده و مابقی به زبان عربی می باشند.این...