با سلام

این مشکل بخاطر Cache اتفاق میافتد و تعداد کمی از کاربران با این مشکل مواجه می شوند

Cache اطلاعاتی را که بیشتر توسط پردازشگر استفاده می‌شود را در خود ضبط می‌کند. محل قرارگرفتن آن داخل...