مدیر کل دفتر تحقیقات و اموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 2.1 دانش اموزان دبیرستانی به مواد مخدر اعتیاد دارند.

به گزارش میزان، حمید صرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و اموزش ستاد مبارزه با مواد...