هر سال تحصیلی که می گذرد و تابستان فرا می رسد، من هم مثل اکثر والدین به دنبال پیدا کردن یک محیط یادگیری مناسب برای ثبت نام فرزندانم هستم تا از اوقات فراغت خود در جهت رشد و شکوفایی و خلاقیت بهتر...