سلام. وقتی پسرم در پارک یا مکانی ک پر بچه ست باشه احساس نا امنی داره
مثلا اگه درحال سرسره بازی باشع و یکی بهش بگه برو کنار ،پسرم دیگه بازی نمیکنه و ی گوشه می ایسته.هر چقد هم بهش بگم برو بازی کن...