آیا رقصیدن بیماریست؟!


[Only registered and activated users can see links]
در طول این سالها بسیاری از بیماران بخت برگشته ، به داشتن رابطه با شیطان ، جن ها یا سایر موجودات عجیب و غریب و نامریی...