ایران که در طول سالیان گذشته، در حوزه های مختلفی به خودکفایی رسیده و به لطف تحریم ها، موفق شده تا خود به تولید دانش بپردازد، اکنون آمادگی این را دارد تا به واسطه ارتباط با دیگر کشورها، حرکت رو به...