علی دایی در دوران نوجوانی چه شکلی بوده است؟! یک نوجوان مثل خیلی از نوجوان های دیگر!

سایت جام جم ورزشی- علی ...