آیا استفاده از لوازمی مانند موبایل در دوران بارداری خطرناک است؟

مواجهه با امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از عوامل آسیب زا برای مادران باردار به شمار می آید. نتایج تحقیقات بین المللی ثابت کرده...