سلام
من 30 ساله هستم و تا حالا هیچ مشکلی مثل کیست تخمدان و مسایل دیگه نداشتم.برای چکاپ سالیانه آذر ماه پیش د کترم بودم و همه چیز خوب بود.اما از یک ماه پیش که توی خونه تکانی مبل ها و بوفه رو جابه جا...