اگر در استفاده از خمیردندان اصرار دارید و فکر می‌کنید با این کار بهتر بهداشت را رعایت می‌کنید، احتمالا باید تجدید نظر کنید! چراکه مطالعه تازه‌ای نشان داده است یک ماده شیمیایی متداول که برای سفید کردن...