تولد
شهید حسین خرازی به سال 1336 ه.ش. در یکی از محله های مستضعف نشین شهر شهیدپرور اصفهان بنام کوی کلم، در خانواده ای آگاه، متقی و با ایمان فرزندی متولد شد که او را حسین نامیدند.


از همان آغاز،...