- الان همه خونه اصغر فرهادی هستن و صبحونه کله پاچه مهمون اصغرن

- جا داره به احترام اصغر فرهادی فعل Asgharing به ادبیات زبان انگلیسی اضافه بشه به معنی جایزه های اسکار را درو کردن

- زن اصغر...