برای شروع، تمام زوایا و ژست ها را امتحان کنید. مهم نیست که چند عکس می گیرید، این تمرین کمک می کند تا بهتر سلفی گرفتن را یاد بگیرید و جلوی دوربین راحت تر باشید.


1. زاویه ی درست دوربین را پیدا کنید!


2. لبخند بهترین حالت چهره نیست!


3. نور را دست کم نگیرید!


4. تقلید کنید!


5. آینه ها را وارد سلفی کنید!


6. سلفی دسته جمعی را فراموش نکنید!


7. بک گراند مناسب انتخاب کنید!


8. با ادیت کردن، عکس ها را زیباتر کنید!


9. از اطرافیانتان کمک بگیرید!


9. از قضاوت دیگران نترسید!


10. خلاق باشید!


برگرفته از : دلگرم


نشر : takbook.com