با سلام
براي تشويق كاربران براي فعاليت در انجمن هاي تك بوك تصميم گرفتيم به كاربراني كه در انجمن ها فعال باشند پك كامل تك بوك كه شامل هزاران كتاب فارسي و... ميشود را هديه دهيم
مبناي ما براي سنجش كاربران فعال حداقل 500 پست است كه پستهاي اسپم محاسبه نخواهند شد
اين جايزه شامل مديران فعال انجمن ها هم ميشود
مشخصات پك جايزه هم از لينك زير ميتوانيد دريافت كنيد
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
پس بر معلومات خود و ديگران بيفزاييد و جايزه هم ديافت كنيد
دوستاني كه ميخوان فعال باشن در همين جا اعلام كنن شايد هم شما مدير انجمن ها شويد.
ما ميخواهيم جو دوستانه اي را راه بيندازيم كه ما انجمن ها را اداره نكنيم بلكه خود كاربران فعال به آن خط بدهند و مشاركت كنند.
يا علي
به اميد ديدار مجدد تك تك شما در اين انجمن