یک دستگاه شبکه که از آن برای متصل کردن قطعات تشکیل دهنده یک شبکه با یک دیگر استفاده می‎شود سویچ نام دارد. معمولا سویچ‎ها در لایه دیتا لینک (لایه 2 از مدل OSI) برای پردازش و هدایت داده استفاده می‎شوند. سویچ‎های چند لایه (Multilayer switch) نوعی از سویچ هستند که داده را در لايه شبکه (لایه 3 از مدل OSI) و بالاتر پردازش می‎کنند. هاب نیز دستگاهی است که از آن برای اتصال دستگاه‎های شبکه (مثل دستگاه‎های اترنت) به یک دیگر استفاده می‎شود تا یک قطعه واحد از شبکه را تشکیل دهند. این دستگاه در لايه فیزیکی (لایه 1 از مدل OSI) کار می‎کند.
سویچ (switch) چیست؟
سویچ‎ها بخش مهمی‎ از شبکه‎های محلی اترنت مدرن هستند. در حالی که شبکه‎های محلی کوچک (دفاتر کوچک یا خانگی) از یک سویچ استفاده می‎کنند. شبکه‎های محلی بزرگ از چند سویچ مدیریت شده تشکیل می‎شوند. سویچ‎های مدیریت شده برای دستکاری و تغییر نحوه کارکرد یک سویچ راهکارهایی از قبیل رابط‎های خط فرمان را فراهم می‎کنند. سویچ‎هایی که در لايه دیتا لینک کار می‎کنند به دستگاه‎هایی که به پورت‎های آن متصل شده‎اند اجازه می‎دهد تا با ایجاد دامنه‎های برخورد جداگانه برای هر پورت بدون هیچ‎گونه تداخلی ارتباط برقرار کنند. برای مثال، چهار کامپیوتر را در نظر بگیرید (C1, C2, C3 و C4) که با استفاده از یک سویچ 4 پورت به شبکه متصل شده‎اند. C1 و C2 می‎توانند با یک دیگر ارتباط برقرار کنند، در حالی که C3 و C4 نیز بدون هیچ‎گونه تداخلی در ارتباط با یک دیگر هستند. همچنین سویچ‎ها می‎توانند به طور همزمان در چند لایه (مثل data link, network یا transport) کار کنند. به این نوع از سویچ‎ها، سویچ‎های چند لایه یا multilayer switch گفته می‎شود.


هاب (hub) چیست؟
هاب نیز دستگاهی است که از آن برای اتصال سایر دستگاه‎های موجود در شبکه به یک دیگر استفاده می‎شود. این یک دستگاه ساده است که بدون هیچ‎گونه مدیریتی ترافیک ورودی را منتشر می‎کند. این دستگاه هیچ اطلاعاتی را از ترافیکی که از طریق آن جریان دارد جمع آوری نمی‎کند، به همین دلیل چیزی در مورد منبع یا مقصد این ترافیک نمی‎داند. در یک هاب، ترافیک وارد شده به یک پورت از تمام پورت‎های دیگر خارج می‎شود. از آنجا که هاب‎ها این ترافیک را به تمام دستگاه‎های متصل شده به پورت‎هایش بازمی‎گرداند، ممکن است ترافیک غیرضروری به دستگاه‎های موجود در شبکه ارسال شود. دستگاه‎ها خودشان باید به وسیله بررسی اطلاعات آدرس موجود در هر بسته تشخیص دهند که آیا یک بسته برای آنها ارسال شده است یا خیر. این فرآيند تکراری می‎تواند در یک شبکه بزرگ با حجم زیادی از جریان ترافیک مشکل ساز شود. از هاب می‎توان در شبکه‎های کوچک که این فرآيند تکرار قابل کنترل است استفاده کرد.


چه تفاوتی بین سویچ و هاب وجود دارد؟
با وجودی که از هر دو دستگاه سویچ و هاب می‎توان برای اتصال قطعات شبکه به یک دیگر استفاده کرد، اما تفاوت‎های عمده‎ای بین این دو وجود دارد. یک هاب دستگاه ساده‎ای است که تمام ترافیک ورودی به خود را به تمام پورت‎هایش ارسال می‎کند. این می‎تواند باعث جریان مقدار زیادی ترافیک غیرضروری به شبکه و در نتیجه باعث تصادم شود. از طرف دیگر سویچ‎ها اطلاعاتی در مورد دستگاه‎های متصل به خود جمع آوری کرده و ترافیک ورودی را تنها از طریق پورت(های) مرتبط هدایت می‎کند. این قابلیت همچنین این امکان را نیز فراهم می‎کند تا تبادلات انجام گرفته از طریق این سویچ را مدیریت کرد. در نتیجه، هاب‎ها برای شبکه‎های کوچک مناسب هستند و سویچ‎ها برای شبکه‎های بزرگ با حجم زیادی از ترافیک تبادل شده کاربرد دارند.
منبع : مجله شبکه
نشر : takbook.com