معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: دولت و مجلس امسال اعتبارات خوبی در بودجه دیدند که یک فقره آن اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی، برای حمایت و توانمندسازی خانواده‌های زن سرپرست به سازمان تخصیص اعتبار داده شده است.


به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان بهزیستی، حبیب‌الله مسعودی فرید در خصوص تخصیص اعتبار برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و موارد مرتبط با آنها و با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن‌سرپرست به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، اظهار کرد: دولت و مجلس امسال اعتبارات خوبی در بودجه دیدند که یک فقره آن اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی است که برای حمایت و توانمندسازی خانواده‌های زن‌سرپرست به سازمان تخصیص اعتبار داده شده و سازمان با انواع روش‌ها از قبیل کمک هزینه لوازم ضروری منزل، حرفه‌آموزی و کارآموزی و همچنین طرح‌های اشتغال‌زایی از قبیل خدمات مالی خرد و گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار برای توانمندسازی این خانواده‌ها اقدام می‌کند.


وی افزود: اهداف سازمان از این اقدام این است که بتوانیم تغییر نگرش و خودباوری در گروه‌های هدف و خانواده‌های زن‌سرپرست ایجاد کنیم، از طرفی بتوانیم تسهیل دسترسی این گروه را به خدمات مالی و همچنین حرفه‌آموزی فراهم کنیم تا نهایتاً منجر به توانمندی و ارتقا کیفیت خانواده‌های زن‌سرپرست شود.


معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار گروه خدمات مالی خرد و هزار و ۵۰۰ گروه همیار زن‌سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی وجود دارد، به شرکای کاری سازمان بهزیستی که همکاری خوبی با سازمان داشتند و همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت، صندوق کارآفرینی امید، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته اعتبارات خوبی از سازمان برنامه و بودجه برای حرفه‌آموزی زنان سرپرست خانوار گرفته شد و همچنین بانک کشاورزی و وزارت رفاه اشاره کرد و گفت: امید است با این دستگاه‌ها بتوانیم گام‌های بزرگ‌تر و بیشتری برای ارتقای کیفیت زنان سرپرست خانوار برداریم.


منبع : ایمنا
نشر : takbook.com