کتایون ریاحی در اینستاگرام خود دیالوگی که در برنامه دورهمی از صحبت هایش سانسور شده بود را منتشر کرد.


بهترین جایزه کتایون ریاحی به مردم
کتایون ریاحی با انتشار پستی در اینستاگرام خود چنین نوشت:
بهترین جایزه ام مهرى است كه به مردم و در دل انان دارم. نورزتان پیروز .
پ.ن: یکی از دیالوگ ها و جواب هایی که در برنامه دورهمی حذف شده بود.

منبع : سیمرغ
نشر : takbook.com