مجید عمرانی فرزند دکتر حسن روحانی میباشد که به دلایل نا معلومی شهرت و فامیلی خودش را به از مجید روحانی به مجید عمرانی تغییر داده است . متاسفانه به دلایل نامعلوم پسران فرزندان حسن روحانی به طور کامل در خفا و در گمنامی به دستور خود رئیس جمهور زندگی میکنند .


آیا مجید عمرانی فرزند روحانی رئیس جمهور است ؟


شایعات زیادی راجع به فرزند و پسر روحانی رئیس جمهور ایران وجود دارد به طوری که رئیس‌جمهور ایران بسیاری از نقاط مهم زندگی اش را در فضای مجازی فاش نکرده است به گفته برخی منابع فرزند در دولت حسن روحانی در خانه خود را توسط یک تفنگ خودکشی کرده بود و علت آن نیز آن نیز را بیان نکردند گفته می‌شود که فرزند اول روحانی که خودکشی کرد خودکشی نبوده و به قتل رسیده است زیرا اطلاعات زیادی از یک گروه سیاسی داشت که می خواست فاش کنند و به قتل رسید فرزند دوم روحانی نیز مجید عمرانی نام دارد که تغییر نام داده شده است و شایعه و حقیقت و واقعیت های زیادی راجع به این موضوع وجود ندارد و کلاً دکتر حسن روحانی زندگی بسیار مهمی دارد.


فرزندان حسن روحانی چه کسانی هستند :


با توجه به اطلاعات تلگرامی آقای روحانی یک دختر دارد که در انگلیس مشغول به تحصیل است و اقامت انگلیس را دارد که این امر موجب خشم مردم و بیگانه پرستی روحانی شده است . کسی که دخترش در خارج است همواره سعی میکند ارتباطات با آن کشور را زیاد کند .


ولی مجید عمرانی پسر آقای روحانی که در کابینه روحانی در حال فعالیت میباشد و برای ناشناخته ماندن فامیلی او به مجید عمرانی تغییر داده شده است و در بخش تشریفات دولت فعالیت و مدیریت میکند . تا اکنون عکسی از ایشان در فضای مجازی دیده نشده است که بسیار جالب است . پست و مقام مجید عمرانی نفر سوم نهاد ریاست جمهوری و رئیس تشریفات نهاد است .


برگرفته از : نکس لود
نشر : takbook.com