اقامت از طریق تحصیل در دانشگاههای آلمان:


هم اکنون تحصیل در دانشگاههای آلمان ، روشی مناسب برای پیدا کردن جایگاه درخور و شایسته در جامعه آلمان می باشد .


از مزایای این نوع ویزا ، اجازه 20 ساعت کار در هفته ( 120 روز در سال) در کنار تحصیل می باشد که در آمد حاصل از آن قادر به تامین


هزینه های زندگی فرد در آلمان می باشد.


دانشجویانی که موفق به اخذ پذیرش تحصیلی در آلمان می شوند، از مزیت برخورداری از ویزای تحصیلی و اقامت از طریق تحصیل


برخوردار می گردند.


ویزای فارغ التحصیلان فوق، پس از اتمام دوره [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]، به مدت هجده ماه تمدید می گردد تا فرصت کاریابی به ایشان داده شود.